ผ้าตีนจกลายขามดแดง (พรีออเดอร์ 2 เดือน)

(0 customer reviews) Only 1 left
US$118.00
In Stock

“เมืองลอง” หรือปัจจุบันคือ อ.ลอง จ.แพร่ เป็นชุมชนโบราณที่มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าซิ่นตีนจก มายาวนานกว่า 200 ปี ผ้าตีนจกเมืองลอง เป็นงานฝีมือที่มีความประณีต สวยงาม ด้วยการสอดใส่ลวดลาย สีสันที่ละเอียดอ่อน แสดงถึงเอกลักษณ์ล้านนา ที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย อ่อนหวาน และมีอารมณ์สุนทรีย์ การทอผ้าของชาวเมืองลองมีจุดเด่นอยู่ที่เป็น “ผ้าทอจกเต็มตัวทั้งผืน” ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองไทย มีเอกลักษณ์ ลายดอกของผ้าจกเป็นลวดลายโบราณ เช่น ลายขามดแดง ลายขอผักกูด ลายสำเภาลอยน้ำ รวมทั้ง มีการผสมผสานลวดลายโบราณและลายที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ เช่น ลายพระลอตามไก่ ลายหงส์คู่ประยุกต์ และลายกุหลาบเวียงพิงค์ เป็นงานทอละเอียด แน่น ลายพลิ้ว โดดเด่นราวกับมีชีวิตจริง สร้างความภาคภูมิใจ แก่ผู้สวมใส่เป็นอย่างยิ่ง : จ.แพร่
Size : W 89 cm x L 108 cm
Weight : 500 g
หมายเหตุ : ผ้าผืน ประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!