• Currency :
  • Language :

ผ้าขิดลายฝนหลวง

(0 customer reviews) Only 5 left
US$818.00 US$909.00
In Stock

ผ้าทอขิดไหม เป็นผ้าพื้นเมืองของภาคอีสาน จัดเป็นศิลปะพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ลวดลายของผ้าขิดไหม ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของ "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าขิดไหม บ้านโพธิ์" ที่มีชื่อเสียงในการทอผ้า การันตีความสวยงามด้วยรางวัลชนะเลิศทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศมากมาย จากเส้นไหมแท้ผ่านการออกแบบและทอด้วยมือ ทั้งไหมเส้นหลัก (เส้นยืน) และไหมเส้นพุ่ง สอดขัดกันไปมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ผ้าขิดไหมลายฝนหลวงที่สวยงาม เนื้อผ้าเงางาม นุ่ม มีลวดลายอันวิจิตร ทำให้บุคลิกของผู้ที่สวยใส่ดูภูมิฐาน และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ขนาด : 100x400 cm น้ำหนัก : 630 g
หมายเหตุ : ผ้าผืน ประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!