เรือหางแมงป่องจำลอง (พรีออเดอร์)

(0 customer reviews) Only 0 left
US$39.00
In Stock

เรือหางแมงป่องจำลอง

ขนาดยาว 30 เซนติเมตร สูง 11.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 163 กรัม สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจในตัวเรือหางแมงป่อง ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนา มีลักษณะเด่นที่มีโขนท้ายเรือยาวงอนขึ้นคล้ายหางแมงป่อง ตกแต่งกลางลำเรือใส่ประทุนเป็นที่อยู่อาศัย ตอนท้ายเป็นเก๋งไว้เก็บสัมภาระ ตามลักษณะที่เคยได้รับการดัดแปลงเป็นเรือตามเสด็จในสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐ์จากวัสดุไม้ในท้องถิ่น พร้อมเคลือบสีโชว์พื้นผิวไม้ตามธรรมชาติ เพิ่มความแข็งแรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประณีต สวยงาม แฝงคุณค่าสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาที่ค่อยๆหาดูได้ยากขึ้นในวิถีชีวิตปัจจุบัน  เป็นงานศิลปะที่เหมาะสำหรับเการสะสมที่ทรงคุณค่า หรือมอบเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ และนำไปประดับตกแต่งเพื่อสร้างความประทับใจ และแรงบันดาลใจในวิถีท้องถิ่นไทย 

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!