เสื้อโค้ทผ้าขิดไหม

(0 customer reviews) Only 5 left
US$258.00
In Stock

ผ้าขิดไหมเป็นผ้าไหมที่ทอประยุกต์จากการทอผ้าขิดที่คนโบราณทอขึ้นเพื่อทำหมอนไป้ในชีวิตประจำวันโดยนำเรื่องราวต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวันบรรจุลงในผืนผ้าอย่างประณีตสวยงาม เช่น ลายกระทงทอง สะท้อนประเพณีการลอยการทง ประกอบไปด้วยพระจันทร์เต็มดวงเป็นพระจันทร์ยิ้มมีกระทงรูปเทียนลอยอยู่บนผืนน้ำมีดอกบัวมีปลาแหวกว่ายในน้ำซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกด้วย

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!