เสื้อผ้าปักลายยะโพวา (ปลาขาว)

(0 customer reviews) Only 5 left
US$70.00
In Stock

ภูมิปัญญาหัตถกรรมการปักผ้า อยู่คู่กับ ชนเผ่า ป่าเกอญอ มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
เป็นการปักด้วยมือมีลวดลายต่างๆที่ลอกเลียน แบบจากธรรมชาติรอบตัว เช่น ดอกไม้ ใบไม้
สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น ทั้งนี้จึงเกิดแนวคิดในการนำลวดลาย "ปาเกอญอโบราณ" มาผสมผสานกัน
ให้เกิดลวดลายที่น่าสนใจ เข้ากับยุคสมัย และเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น
ฟรีไซส์

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!