ผ้าไหมบาติกลายโคมลอย (พรีออเดอร์ 2 เดือน)

(0 customer reviews) Only 1 left
US$78.00
In Stock

จากแรงบันดาลใจของ “รักษ์บาติก” (Rukbatik Brand) ที่จะอนุรักษ์ทุนทางปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของชนชาวล้านนา จึงถ่ายทอดเรื่องราวลงบนผืนผ้าด้วยการนำลวดลาย ล้านนาที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ผสมผสานกับ ศิลปะสมัยใหม่กลายเป็นนวัตกรรมร่วมสมัย และ ใช้นวัตกรรมการผลิตสีจากสมุนไพรธรรมชาติใน ท้องถิ่นมาเพ้นท์ลงบนผืนผ้าเป็นลวดลายหลากหลาย สีสัน บ่งบอกความเป็นอารยธรรมและแสดงออก ถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชนชาติล้านนา ที่สืบทอดต่อเนื่องมานานนับพันปี ให้ปรากฏต่อโลก เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณค่ามากกว่าราคา ด้วยผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : จ.เชียงใหม่
Size : W 80 cm x L 180 cm
Weight : 75 g
หมายเหตุ : ผ้าผืน ประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!