ผ้าไหมบาติกลายโคมลอย

(0 customer reviews) Only 6 left
US$78.00
In Stock

"Rukbatik" เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคกำลังมองหา เพราะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านการหยิบยกเอาภูมิปัญญามาสร้างนวัตกรรม และต่อยอดให้กับผ้าไหมบาติก ด้วยการใส่นวัตกรรมความหอมลงในผืนผ้า เป็นความหอมที่ได้จากธรรมชาติ ผ้าไหมบาติกลายโคมลอย เป็นลวดลายที่อ้างอิงจากวัฒนธรรมล้านนาในงานเทศกาลต่างๆเช่น ลอยกระทงปอยหลวง ตัวโคมทำจากกระดาษหลากสี แล้วปล่อยลอยด้วยความร้อน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการปล่อยความทุกข์ความโศก ความไม่ดีทั้งหลาย เพื่อต้อนรับสิ่ที่ดีให้กับชีวิต สีของลวดลายผ้าเป็นสีที่ได้มาจากส่วนเปลือก ผล ดอกของต้นไม้ชนิดต่างๆ ผ้าไหมบาติกของ "Rukbatik" จึงตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยต่อร่างกาย และสิ่งแวดล้อม
ขนาด : 82x170 cm น้ำหนัก : 75 g
หมายเหตุ : ผ้าผืน ประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!