• Currency :
  • Language :

บริษัทฯ ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทฯ จะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

 

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทฯ จะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับบริษัทฯ เท่านั้น

 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น

 

ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์มสถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และบริษัทฯ จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์มและท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้งานของบริษัทฯ ทั้งหมด และเพื่อความสะดวกหรือเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานกับท่านมากที่สุด บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลของท่านโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลที่ท่านให้เรา

 

บริการของบริษัทฯ จำเป็นต้องให้ท่านลงชื่อสมัครใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุกราย ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯ ทราบ เช่น ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์

 

ในกรณีที่ท่านใช้บริการเป็นสมาชิกหรือเพื่อแลกรับรางวัลของบริษัทฯ ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เช่น เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจ หรือที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล

 

ข้อมูลอุปกรณ์

 

บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่าย มือถือ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วย

 

ข้อมูลบันทึก

 

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในบันทึกของบริษัทฯ อัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่ท่านค้นหา รายละเอียดการใช้บริการของบริษัทฯ

 

ข้อมูลตำแหน่ง

 

บริษัทฯ อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของท่าน โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP, GPS

 

พื้นที่เก็บข้อมูลในตัวเครื่อง

 

บริษัทฯ อาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่านโดยใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์ (รวมถึง HTML 5) และแคชของข้อมูลแอปพลิเคชัน

 

คุกกี้ (Cookies) และ แคชไฟล์ (Cache File)

 

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็ก ที่ถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อเป็นการอนุญาตให้บริษัทฯ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เมื่อท่านได้กลับเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งโดยใช้โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ท (Web browser) และเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม ระบบจะส่งคุกกี้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก็ต่อเมื่อท่านลงชื่อเข้าระบบเพื่อใช้งานบัญชีของท่านที่ได้สมัครไว้กับบริษัทฯคุกกี้เหล่านี้สามารถทำให้บริษัทฯ จดจำท่านในขณะที่ท่านเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยท่านไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านหลายครั้ง และเมื่อท่านลงชื่อออกจากระบบหรือปิดหน้า Web browser “คุกกี้เหล่านี้จะสิ้นผลลง

 

เว็บบราวเซอร์ (Web browser) หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือระบบอาจเก็บและบันทึก “Cache File” รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีส่วนในการควบคุมหรือเข้าถึง “Cache File” ดังกล่าวแต่อย่างใด

 

บริษัทฯ จะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านส่งมอบข้อมูลให้บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านได้ ท่านอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้

 

หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น แก่บริษัทฯ

 

หากท่านสมัครเพื่อใช้งานบริการของบริษัทฯ โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชีบริษัทฯ กับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่าน หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่น ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียราย นั้น ภายใต้นโยบายต่าง ของผู้ให้บริการ บริษัทฯ จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

 

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 

เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) (ตามความหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม

 

เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าโดยบริษัทฯ หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก การจ่ายเงินของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า ไม่ว่าจะขายโดยบริษัทฯ หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกจะถูกจัดการโดยตัวแทนของบริษัทฯ

 

เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะขายโดยบริษัทฯ หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ) ไม่ว่าจะขายโดยบริษัทฯ หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก

 

เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะขายผ่านแพลตฟอร์มโดยบริษัทฯ หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก และเพื่อการบริการลูกค้าอื่น

 

เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล อีกทั้ง บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่ท่านมีกับบริษัทฯ (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่าง ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทฯ คาดว่าท่านว่ามีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากบริษัทฯ ให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับบริษัทฯ หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัทฯ หรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทฯ ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

 

บริษัทฯ อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง กับท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน จัดการความสัมพันธ์อื่น กับท่าน การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอก จะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

 

บริษัทฯ ไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

 

แพลตฟอร์มจะมีโฆษณาที่อาจเชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งอาจมีมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากบริษัทฯ ท่านต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มนี้ด้วย บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเวบไซต์ดังกล่าวได้ และจะไม่รับผิดชอบใด หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การเพิกถอนความยินยอม

 

ท่านอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่าง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่บริษัทฯ ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่าง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน บริษัทฯ อาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

 

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หากท่านไม่มีบัญชีการใช้บริการกับบริษัทฯ ท่านอาจทำการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างใต้นี้ บริษัทฯ อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่บัซซี่บีส์จะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

 

บริษัทฯ จะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่ บริษัทฯ ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน

 

บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอซ้ำซ้อนอันเกินควรหรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคมากเกินไป เช่น การพัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่ เสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในระบบสำรอง

 

บริษัทฯ ให้ท่านเข้าถึงและอัปเดต/เปลี่ยแปลงข้อมูลได้ฟรี ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเกินควร บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะรักษาบริการของบริษัทฯ ให้สามารถปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยอุบัติเหตุหรือ การมุ่งร้ายอื่น ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่ท่านลบข้อมูลจากบริการของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะยังไม่ลบสำเนาที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่หรือนำข้อมูลออกจากระบบสำรองของบริษัทฯ โดยทันที

 

เมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว บริษัทฯ จะยังคงเก็บข้อมูลบัญชีของท่านไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ ต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกรณีทุจริต และเป็นการป้องกันการปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตโดยการปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ยกเว้นกรณีที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย

 

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

หากท่านต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯ มีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบริษัทฯ ภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผล ในการเรียกดูบันทึกข้อมูลดังกล่าว

 

หากท่านมีบัญชีการใช้บริการกับบริษัทฯ ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์ม ในนั้นท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

 

จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

 

หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดยบริษัทฯ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 

รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านบริษัทฯ แก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่น ที่ส่งให้แก่บริษัทฯ ท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อบริษัทฯ และเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน บริษัทฯ ขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

 

ผู้เยาว์

 

บริษัทฯ ไม่ขายสินค้าให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ท่านอาจใช้เว็ปไซต์ของบริษัทฯ โดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลเท่านั้น

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 

บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เวป บีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่น ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม

 

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทบริษัทฯ ทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 

ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม
หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม
จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น

 

ข้อมูลต่าง เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้บริษัทฯ พัฒนาแพลตฟอร์ม การบริการและสินค้าที่บริษัทฯ จัดหาให้ดีขึ้น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทฯ จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม และหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชมหรือใช้หรือแลกรับรางวัลจากแพลตฟอร์ม

 

สิทธิของบริษัทฯ

 

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ของหน่วยงานนั้น ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ต่อบริษัทฯ และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ บริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

 

การติดต่อบริษัทฯ

 

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อบริษัทฯ (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ได้ผ่านทางอีเมล์ [email protected]