• Currency :
  • Language :

ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ชั้นนำ

 

Thailandmall คือตลาดกลาง (e-marketplace) ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่าง ในประเทศไทยและช่วยกระตุ้นยอดขายในตลาดโลก ในฐานะที่เป็นช่องทางการตลาดสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ ด้วยขั้นตอนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของเรา จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นตรงตามมาตรฐานที่จะสะท้อนถึงตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย อาทิ งานหัตถกรรมจากชุมชนเล็ก ภายใต้แคมเปญ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือที่รู้จักในชื่อว่า "OTOP" นั่นเอง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย ไม่เพียงเท่านี้ Thailandmall ยังให้บริการที่ดีเลิศแก่ผู้ค้าปลีกและค้าส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด